Το ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με τη Microsoft προσφέρουν  λογαριασμό στο Dreamspark για όλη την κοινότητα του ΤΕΙ (καθηγητές, προσωπικό, σπουδαστές)

Το DreamSpark είναι ένα πρόγραμμα της Microsoft που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία προσφέροντας λογισμικό της Microsoft δωρεάν για τους σκοπούς της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τον ενιαίο κωδικό της σχολής.