Αυτή η ενότητα περιέχει στοχευμένο υλικό που αφορά τη χρήση και τη λειτουργία του moodle.teipir.gr. Εδώ θα βρείτε και τα στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων που παρέχουν τεχνική υποστήριξη στο Moodle..

Οδηγοί, βίντεο και απαντήσεις σε θέματα χρήσης που αφορούν τους Φοιτητές

Οδηγοί σε μορφή pdf και βίντεο που έχουν φτιαχτεί ώστε να βοηθούν τους Καθηγητές στη χρήση του Moodle