Περιγραφή μαθήματος:

Μητρωική ανάλυση επίπεδων γραμμικών φορέων: Βαθμοί ελευθερίας κατασκευής, μητρώα περιστροφής, μητρώα ακαμψίας, μητρώα επικόμβιων μετακινήσεων και δράσεων. Στατική επίλυση δικτυωμάτων και επίπεδων πλαισίων με μητρώα. Εισαγωγή στη δυναμική των κατασκευών: Διαφορές Στατική και Δυναμικής ανάλυσης. Δυναμικά φορτία, βαθμοί ελευθερίας κινήσεως κατασκευής, μονοβάθμια και πολυβάθμια συστήματα. Ιδιοσυχνότητα, ιδιοπερίοδος. Ελεύθερες και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Εξισώσεις κίνησης. Στατική συμπύκνωση. Εφαρμογές σε μονοβάθμια και πολυβάθμια συστήματα.