Στόχος Μαθήματος:

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την σχεδίαση μέσω Η/Υ. Δεδομένου ότι το πλείστον των σχεδιαστικών προγραμμάτων ακολουθούν συγκεκριμένη «μεθοδολογία - λειτουργία» οι φοιτητές εξοικειώνονται με συγκεκριμένες μεθόδους ώστε να μπορούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να «εξοικειωθούν» με την χρήση οποιουδήποτε σχεδόν σχεδιαστικού προγράμματος.Αφετέρου δε, συστημικά οι φοιτητές κατά την εξοικείωση τους κατανοούν πληρέστερα γεωμετρικές έννοιες ώστε να μπορούν να εμπεδώσουν γνώσεις σχεδίου, οικοδομικής, τοπογραφίας και γενικότερα αντικειμένου Πολιτικού Μηχανικού.