Εισαγωγή στις βασικές αρχές και μηχανισμούς λειτουργίας και συντονισμού του Η/Υ με τα βασικότερα προγράμματα υποδομής τόσο από πλευράς χρήστη (εκμετάλλευση) όσο και από πλευράς συστήματος (υλοποίηση). Το Λειτουργικό σύστημα ορίζει τη λογισμική διεπαφή του υλικού με την αρχιτεκτονική του Η/Υ μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στο μηχανικό να ελέγχει και να εκμεταλλεύεται το υλικό με στόχο το μέγιστο όφελος του χρήστη. Ταυτόχρονα το λειτουργικό σύστημα διαχειρίζεται τους πόρους του συστήματος, υλικού ή/και λογισμικού χαρακτήρα, μεταξύ των χρηστών, των προγραμμάτων τους και του συστήματος. Αναλύεται χρονικά η διαχείριση της/των ΚΜΕ και της Κεντρικής Μνήμης, επίσης αναλύονται μηχανισμοί διευρυμένης μνήμης, όπως η εικονική μνήμη, συμπεριλαμβανομένης και της κρυφής μνήμης. Αναλύονται, η συντονισμένη χρονοδρομολόγηση διεργασιών και οι στρατηγικές εκμετάλλευσης της διαθεσιμότητας των βασικότερων πόρων (όπως χρόνος και μνήμη) ώστε να αποφεύγονται ακραίες καταστάσεις αδιεξόδων.