Σκοπός Μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων στους σπουδαστές σχετικά με τη δομή, τη λειτουργία, τις μεθόδους ανάλυσης, τις κλασικές τεχνικές σχεδίασης των συστημάτων αυτών, καθώς και των εφαρμογών τους σε διάφορους τομείς της μηχανικής (ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, μηχανικά, θερμικά κ.τ.λ. συστήματα).

Σκοπός Μαθήματος:

Ο σπουδαστής εξοικειώνεται με το υλικό και λογισμικό των σύγχρονων επεξεργαστών και των συστημάτων προσωπικών υπολογιστών που βασίζονται σε αυτούς. Σε συνέχεια του μαθήματος 'Αρχιτεκτονική Η/Υ-Ι', εφαρμόζει τις βασικές τεχνικές στα παραπάνω συστήματα, με τη χρήση κυρίως της γλώσσας χαμηλού επιπέδου (Assembly) αλλά και της γλώσσας Win-32. Εξετάζονται οι επεξεργαστές της οικογένειας 80x86 της Intel.