Σκοπός:

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της λογικής που διέπει την συγγραφή προγραμμάτων και των βασικών αρχών του δομημένου προγραμματισμού. Ταυτόχρονα σκοπός είναι η εξοικείωση με την γλώσσα προγραμματισμού C, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης της γλώσσας στην συγγραφή προγραμμάτων με βάση συναρτήσεις, την χρήση pointers και τον χειρισμό δομών αλλά και η εκμάθηση χρήσης ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος προγραμματισμού για ανάπτυξη λειτουργικών και εξελιγμένων προγραμμάτων.

Σημείωση:

Λόγω της αναδιάρθρωσης των τμημάτων, η είσοδος και μόνο στο ηλεκτρονικό μάθημά σας (enrolment) πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ νέου με τα παρακάτω κλειδιά ώστε να καταχωρηθείτε στο σωστό τμήμα:

  • Οι σπουδαστές στα τμήματα της Τρίτης θα χρησιμοποιήσουν το κλειδί: triti2015$
  • Οι σπουδαστές στα τμήματα της Πέμπτης θα χρησιμοποιήσουν το κλειδί: pempti2015$
  • Οι σπουδαστές στα τμήματα της Παρασκευής θα χρησιμοποιήσουν το κλειδί: paraskevi2015$