Το μάθημα εισάγει το προγραμματιστή στις αρχές του  δομημένου προγραμματισμού. Ο δομημένος προγραμματισμός διασπά το βασικό πρόβλημα σε μικρότερα υποπροβλήματα τα οποία είναι μικρά και εύκολα να επιλυθούν. Οι αρχές του δομημένου προγραμματισμού παρουσιάζονται με την χρήση της Γλώσσας Προγραμματισμού C η οποία, αν και αναπτύχθηκε 3 δεκαετίες πριν, εξακολουθεί και παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής για πολλούς λόγους. Το μάθημα αφού αναλύσει τα τυπικά χαρακτηριστικών και τους απλούς μηχανισμούς της γλώσσας C προχωρά στην χρήση δομών και δυναμικών τεχνικών ώστε ο προγραμματιστής να είναι σε θέση να επιλύσει σύνθετα και πολύπλοκα προβλήματα.