Αντικείμενο Μαθήματος:

Γνώση του ηλεκτρολογικού υλικού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων βιομηχανικού τύπου. Μελέτη - έλεγχος - κατασκευή εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού και κινήσεως. Κατασκευή και κοστολόγηση βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ηλεκτρικά υλικά μέσης και υψηλής τάσης.

Σκοπός του Μαθήματος:

Στο πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζεται ένας μεγάλος αριθμός θεμάτων που αφορούν στις εφαρμογές του ηλεκτρισμού όπως αυτές απαντώνται από τους μηχανικούς του σήμερα.