Σκοπός μαθήματος:

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των ηλεκτρικών μηχανών όπως το στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, η ανάπτυξη τάσης και η ανάπτυξη ροπής. Στη συνέχεια αναλύονται διεξοδικά, ο ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας, ο ασύγχρονος μονοφασικός κινητήρας και οι σύγχρονες μηχανές.

Σκοπός Μαθήματος:
 Το μάθημα έχει ως σκοπό να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις τεχνικές μεθόδους αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), να αντιληφθούν τις φυσικές αρχές που διέπουν τις μετατροπές ενέργειας και να κατανοήσουν ότι λύση στο ενεργειακό πρόβλημα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρησιμοποίηση των κατάλληλων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Να είναι σε θέση να εκτιμούν τις σχετικές διαδικασίες από τεχνική, οικονομική αλλά και κοινωνική σκοπιά, ως Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ώστε να τους καθιστά ικανούς να: 
• Περιγράφουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την ενεργειακή απόδοση εγκαταστάσεων ΑΠΕ όπως: φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων, ανεμογεννητριών, γεωθερμίας, βιομάζας, υδροηλεκτρικών 
• Εκτιμούν τη διαθεσιμότητα του εκμεταλλεύσιμου δυναμικού των ΑΠΕ στους τόπου εγκατάστασή τους 
• Μοντελοποιούν, σχεδιάζουν και ελέγχουν το ηλεκτρικό σύστημα ΑΠΕ 
• Γνωρίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις διασύνδεσης των συστημάτων ΑΠΕ στο δίκτυο 
• Μοντελοποιούν, σχεδιάζουν αυτόνομα συστήματα ΑΠΕ 

• Yπολογίζουν την οικονομική αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων ΑΠΕ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τις έννοιες, τα μεγέθη και τους Νόμους της Φωτομετρίας έτσι ώστε τις γνώσεις αυτές να μπορούν να τις εφαρμόσουν για υλοποίηση μελετών φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 

Πιο συγκεκριμένα: 

• Να μπορούν κατανοούν τα χαρακτηριστικά μεγέθη των φωτεινών πηγών-φωτιστικών 

• Να μπορούν να διεξάγουν μελέτες εσωτερικού φωτισμού με προσεγγιστικές-εμπειρικές μεθόδους 

• Να μπορούν να διεξάγουν μελέτες εσωτερικού φωτισμού με τη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων φωτισμού, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα 

• Να μπορούν να διεξάγουν μελέτες εξωτερικού φωτισμού με προσεγγιστικές-εμπειρικές μεθόδους. 

• Να μπορούν να διεξάγουν μελέτες εξωτερικού φωτισμού με τη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων φωτισμού, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα