Σκοπός / στόχος μαθήματος:

Το μάθημα στοχεύει στο να δώσει την δυνατότητα στο σπουδαστή να γνωρίσει και να κατανοήσει τα ημιαγωγικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τις ηλεκτρονικές διατάξεις, με προϋπόθεση την εισαγωγική αναφορά στην ηλεκτρονική φυσική . Να κατανοήσει τη θέση και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στις ηλεκτρονικές διατάξεις