Στόχος - σκοπός μαθήματος

Το μάθημα της Ηλεκτροχημείας έχει σαν σκοπό να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις την κατανόηση και τον έλεγχο των ηλεκτροχημικών φαινομένων που εμπλέκονται στα ηλεκτροχημικά συστήματα μετατροπής χημικής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια (γαλβανικά στοιχεία, συσσωρευτές, μπαταρίες, ηλεκτροχημικές κυψέλες καυσίμου), στην ηλεκτροχημική διάβρωση των μετάλλων και τις μεθόδους προστασίας τους καθώς και σε διεργασίες επιφανειακής τροποποίησης μετάλλων για βελτίωση των ιδιοτήτων τους (επιμεταλλώσεις, ανοδιώσεις).