Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας αποτελείται από δύο τμήματα:  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής